To content (skip navigation)

ge

Guitar Encounters

„Guitar Encounters” jest kursem nauki gry na gitarze elektrycznej/elektroakustycznej, dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Głównym celem kursu jest:

  • pomoc uczniowi w opanowaniu szerokiego wachlarza stylów, poznanie wartościowego repertuar, trwałą technikę, biegłą umiejętność czytania nut, solidną wiedzę teoretyczną i dobre umiejętności słuchowe
  • nauka umiejętności aranżowania i improwizowania
  • przygotowanie do pracy zarobkowej

Kto może brać udział?

Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:

60 minut

Czas trwania kursu:

8 lat

Liczebność grupy:

6-8 uczestników