Jump to content (skip navigation)
 
 

tworzymy

Tworzymy Muzykę

Główne założenia programu
- wspomaganie indywidualnej kreatywności
- zachęcanie do komponowania

Uczestnicy zajęć
Dzieci, które ukończyły program "Mali Muzycy"

Czas trwania kursu
Ok. 2 lat

 
Początek strony